تماس جهت مشاوره و خرید مصالح ساختمانی

شبکه های اجتماعی

شماره تماس

09339090248

قیر

قیر: یک هیدروکربن بسیار چسبناک و برگرفته از نفت است که به دو نوع اصلی طبقه بندی می شود.

انواع قیر: 1-قیر طبیعی که در زیر تپه ها و دریاچه های نفتی یافت می شود. 2-قیر تصفیه شده حاصل از ته نشینی نفت خام.

قیر حاوی %2 اکسیژن، 11% هیدروژن و 87% کربن است.

 قیر به دو روش تولید می شود: 1-اجرای مستقیم 2-دمیدن هوا که بر اساس فرآیند مقطعی یا ادامه دار انجام می شود.

کاربردهای قیر:

عمدتا قیر در ساخت و سازها، عایق کاری جاده ها، آسفالت خیابان ها، راه سازی، عایق بندی پشت بام استفاده می شود.

انواع قیر:

1- قیر نفتی و غیر طبیعی 2- قیر دمیده 3-قیر مخلوط یا محلول 4-قیر تیرنیداد 5- قیرابه

1-قیر نفتی: قیر معمولا از نظیر نفت خام بدست می آید به چنین قیری قیر نفتی می گویند قیر نفتی محصول دو مرحله تقطیر نفت خام در برج تقطیر است.

2-قیر دمیده: قیر دمیده از دمیدن هوای داغ به قیر خالص در مرحله آخر عمل تصفیه بدست می آید. در این فرآیند هوای داغ با دمای 200 تا 300 درجه سانتی گراد توسط لوله های سوراخ دار به محفظه حاوی قیر دمیده می شود.

3-قیر مخلوط: به مخلوطی از قیر و یک حلال مناسب (نفت سفید یا بنزین) گفته می شود. این نوع قیر در دمای محیط به صورت مایع است یا با حرارت خیلی کم به صورت مایع درمی آید.

4-قیر ترینیداد: در ترینیداد قیر را از دهانه خاموش آتشفشان درمی آورند. رویه بسته قیر را شکسته، و از زیر آن قیر را برداشت می کنند. این قیر دارای ناخالصی است.

5-قیرابه: با مخلوط کردن قیر و آب یک ماده امولیسون بدست می آید مقدار ماده امولسیون ساز خیلی کم و در حددود 3/0 تا 5/0 درصد وزن قیر می باشد.