تماس جهت مشاوره و خرید مصالح ساختمانی

شبکه های اجتماعی

شماره تماس

09339090248

گچ و خاک آماده

برای مصارف زیرکار

  • گچ وخاک آماده اسپیران
  • گچ وخاک آماده هامون
  • گچ وخاک آماده کیمیا
  • گچ وخاک آماده شیلان
  • عرضه در بسته بندی های 30 کیلوگرمی