تماس با مصالح ساختمانی نصراللهی

آدرس انبار اول: خیابان سهیل شمالی، جنب نمایندگی ایران خودرو

آدرس انبار دوم: سیمون بولیوار، خیابان سجاد، انتهای کوچه اول

شماره تماس: 09339090248 – 09124055291

شبکه های اجتماعی: