تماس جهت مشاوره و خرید مصالح ساختمانی

شبکه های اجتماعی

شماره تماس

09339090248

آهک هیدراته

آهک هیدراته در واقع نام دیگر محلول اشباع هیدروکسید کلسیم است که پودری سفید رنگ و بی بو است. آهک هیدراته در تصویه آب، فاضلاب و پزشکی و دندانپزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. آهک هیدراته در آب نسبتا نامحلول است و در دمای محیط در آب حل می شود و محلول قلیایی با Ph حدود 4/12 تولید می کند.

کاربردهای آهک هیدراته:

این ترکیب کاربردهای صنعتی فراوانی دارد و در صنعت تولید کاغذ به عنوان منعقد کننده در تصفیه فاضلاب و تولید آمونیاک مورد استفاده قرار می گیرد. مهمترین کاربرد این محصول به عنوان منعقد کننده آب و فاضلاب است. آهک هیدراته یک ماده مهم در تولید سیمان، گچ و ملات است. این ترکیب شیمیایی باید به دور از حرارت قرار گیرد و در ظروف در بسته نگهداری می شود.