تماس جهت مشاوره و خرید مصالح ساختمانی

شبکه های اجتماعی

شماره تماس

09339090248

آجر بهمنی

این آجر از قدیمی ترین انواع تولیدات آجر است که از آن به عنوان آجر گری یا آجر زبره یاد می شود. ابعاد آجر فشاری عبارت است از 22×10×5/5 یا به همین طول و عرض ولی به ضخامت 4 یا 3 سانتی متر می باشد. آجر فشاری انواع متفاوتی دارد که می توان به آجر فشاری قرمز، آجر فشاری ماشینی و آجر فشاری کوره ای اشاره کرد.

کاربردهای آجر فشاری:

 آجر فشاری در نقش دیوارهای باربر ساختمان، طاق ضربی، دیوارهای حمال مورد استفاده قرار می گرفت اما رفته رفته به علت وزن زیاد آن و نیز مرتفع شدن سازه ها از کاربرد در دیوار چینی به کاربرد در فندانسیون سازی تغییر کاربرد پیدا کرد و مصرف آن کاهش یافت. از آجر فشاری به دلیل بازیابی مجدد از مصالح دوست دار محیط زیست نام برده می شود.

مشخصات فیزیکی آجر فشاری:

وزن مخصوص آجر فشاری 1700 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد. وزن هر یک عدد آجر فشاری حدود 2 کیلوگرم است. هر تن آجر فشاری حدود 450 تا 500 عدد می باشد.