تماس جهت مشاوره و خرید مصالح ساختمانی

شبکه های اجتماعی

شماره تماس

09339090248

سیمان سفید نبوید

کاربرد

عمده موارد استفاده از سیمان سفید باتوجه به قیمت نسبی بالای آن نسبت به سیمان های خاکستری

عبارتند از

ساخت نما ، فضای داخلی ، روسازی دیوار ها

تولید محصولات و پنل های پیش ساخته

به عنوان ماده اولیه اصلی سیمان رنگی