تماس جهت مشاوره و خرید مصالح ساختمانی

شبکه های اجتماعی

شماره تماس

09339090248

سیمان سفید ساوه

سیمان سفید ساوه یاسیمان پرتلند سفید همانند سیمان پرتلند معمولی تهیه می شود با این تفاوت که در مواد اولیه آن اکسید آهن وجود ندارد به همین دلیل نباید از خاک رس استفاده کرد ولی در این صورت هزینه بالا می رود.به همین دلیل از همان مواد اولیه استفاده کرده و به آن کلرورکالیسم یا کلرور کلسیم اضافه می کنند که در کوره سیمان پزی با اکسید آهن ترکیب شده و کلرور آهن می دهد که گاز است و می پرد و رنگ سفید می شود

کاربرد

عمده موارد استفاده از سیمان سفید باتوجه به قیمت نسبی بالای آن نسبت به سیمان های خاکستری

عبارتند از

ساخت نما ، فضای داخلی ، روسازی دیوار ها

تولید محصولات و پنل های پیش ساخته

به عنوان ماده اولیه اصلی سیمان رنگی