تماس جهت مشاوره و خرید مصالح ساختمانی

شبکه های اجتماعی

شماره تماس

09339090248

سیمان تیپ 2 آبیک

سیمان تیپ 2، نوعی از سیمان است که برای ساخت بتن هایی که حرارت هیدراسیون متوسط درآنها ضروری بودن و حمله سولفاتها به آنها در حد متوسط باشد ، مورد استفاده قرارمی گیرد . به سیمان پرتلند تیپ 2 ، سیمان پرتلند اصلاح شده نیز گفته می شود

کاربرد

مصارف عمومی (ساخت ملات و بتن )

در بتن ریزیهای نسبتا حجیم ، فونداسونها ، بتن آماده

با مزیت مقاومت متوسط در برابر حمله سولفاتها برای ساخت لوله های بتنی ، کانالهای آب و فاضلاب و فونداسیون

افزایش دوام بتن در شرایط نامناسب محیطی

توجه : برای استفاده در محیط های حاوی یون کلر و سولفات به طور همزمان ودر محیط های حاوی غلظت زیاد یون سولفات و همچنین بتن ریزی در هوای سرد ، مصرف این سیمان توصیه نمی شود