تماس جهت مشاوره و خرید مصالح ساختمانی

شبکه های اجتماعی

شماره تماس

09339090248

گچ شیلان سمنان

محصولات

  • سوپر گچ شیلان
  • برای مصارف سفید کاری
  • عرضه در بسته بندی 30 کیلوگرمی