تماس جهت مشاوره و خرید مصالح ساختمانی

شبکه های اجتماعی

شماره تماس

09339090248

گچ خورشید

محصولات

  • گچ خورشید
  • برای مصارف سفید کاری
  • دربسته بندی 30 کیلوگرمی
  • سوپر گچ میکرونیزه برنا
  • برای مصارف سفیدکاری، پرداخت مجسمه سازی
  • بسته بندی 30 کیلوگرمی
  • سوپر گچ پدیده طلایی
  • برای مصارف سفیدکاری و کشته کشی مجسمه سازی
  • بسته بندی 30 کیلوگرمی